Hệ thống điểm bán

tên điểm bán địa chỉ Quận / Huyện Tỉnh / Thành
BVĐK Đồng Hỷ

Tổ 15 TT Chùa Hang

Đồng Hỷ Thái Nguyên
Cửa hàng Cô Thuận

Tổ 15 TT Chùa Hang

Đồng Hỷ Thái Nguyên
Cửa hàng Cô Nga

Tổ 15 TT Chùa Hang

Đồng Hỷ Thái Nguyên
Cửa hàng Hùng Hà

Tổ 24 Chùa Hang

Đồng Hỷ Thái Nguyên
Cửa hàng Phương Linh

Tổ 14 TT Chùa Hang

Đồng Hỷ Thái Nguyên
Cửa hàng Cô Hồng

Tân Thành - Tân Lợi

Đồng Hỷ Thái Nguyên
CÔNG TY CỔ PHẦN MAMA SỮA NON

Số 26/134 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline (024) 38522.733

Email mamasuanongroup@mamasuanon.com.vn

Miền Nam:
26-28 Đường số 6, khu nhà ở Z756, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi trên facebook