Hệ thống điểm bán

tên điểm bán địa chỉ Quận / Huyện Tỉnh / Thành
Cửa hàng Chị Tuệ

Giao Phong

Giao Thủy Nam Định
Cửa hàng Thanh Hương

Ngô Đồng

Giao Thủy Nam Định
Cửa hàng Phi Huế

Ngô Đồng

Giao Thủy Nam Định
Cửa hàng Tường Dâu

Ngô Đồng

Giao Thủy Nam Định
Cửa hàng Công Dinh

Ngô Đồng

Giao Thủy Nam Định
Cửa hàng Thúy Bái

Ngô Đồng

Giao Thủy Nam Định
Cửa hàng Cô Mai

Ngô Đồng

Giao Thủy Nam Định
Cửa hàng Bẩy Vân

Ngô Đồng

Giao Thủy Nam Định
Cửa hàng Chú Tuyết

Bệnh viện Giao Thủy

Giao Thủy Nam Định
CÔNG TY CỔ PHẦN MAMA SỮA NON

Số 26/134 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline (024) 38522.733

Email mamasuanongroup@mamasuanon.com.vn

Miền Nam:
26-28 Đường số 6, khu nhà ở Z756, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi trên facebook