Hệ thống điểm bán

tên điểm bán địa chỉ Quận / Huyện Tỉnh / Thành
Cửa hàng Thanh Nhàn

Tổ 3 Hương Sơn

Phú Bình Thái Nguyên
Cửa hàng Phương Thảo

Tổ 3 Hương Sơn

Phú Bình Thái Nguyên
Cửa hàng Dậu Ngọ

Tổ 1 Hương Sơn

Phú Bình Thái Nguyên
Cửa hàng Cô Dung

Tổ 4 - TT Hương Sơn

Phú Bình Thái Nguyên
Cửa hàng Hiển Lụa

Tổ 1 - Hương Sơn

Phú Bình Thái Nguyên
Cửa hàng Loan Thi

Chợ Đồn - Kha Sơn 

Phú Bình Thái Nguyên
Cửa hàng Phương Hậu

Tổ 4 - TT Hương Sơn

Phú Bình Thái Nguyên
Cửa hàng Minh Thắng

Tổ 4 - TT Hương Sơn

Phú Bình Thái Nguyên
Cửa hàng Em Hiên

Tổ 4 - TT Hương Sơn

Phú Bình Thái Nguyên
CÔNG TY CỔ PHẦN MAMA SỮA NON

Số 26/134 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline (024) 38522.733

Email mamasuanongroup@mamasuanon.com.vn

Miền Nam:
Số 85, Bàu Cát 6, P14, Q.Tân Bình, TP.HCM
ĐT: (02822) 476 473 

Chúng tôi trên facebook