Kế hoạch hành động

Kế hoạch hành động
Kế hoạch hành động của G&P Mama Sữa Non được xây dựng nhằm gắn mục tiêu tăng trưởng kinh doanh với việc thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Bao gồm chuỗi các hoạt động:
  • Liên tục cập nhật và nghiên cứu, sáng tạo những công thức tiên tiến, có lợi cho sức khỏe con người.
  • Sử dụng nguyên liệu sạch từ các đối tác lớn, uy tín trên thế giới.
  • Áp dụng chặt chẽ quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của nhà máy đạt chuẩn GWP – WHO.
  • Nâng cao chất lượng sức khỏe cho trẻ em nghèo, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa thông qua các chương trình từ thiện nhân đạo.
  • Thay thế các nguồn năng lượng cũ bằng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo
  • Sử dụng năng lượng tiết kiệm điện như đèn compact, đèn LED thay thế cho đèn cao áp
  • Đưa hệ thống kiểm soát chất thải mới nhất vào hoạt động tại Nhà máy G&P France tại Thanh Oai – Hà Nội.

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội
[ Đang cập nhật]